Vi behandler omkring 300
voldgiftssager og over 1000
sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved voldgift er bl.a., at sagen kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle inddrages på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Hvis parterne ønsker det, kan nævnet bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Information

Praksisændringer
I begyndelsen af 2017 er der gennemført en række nye tiltag for at forbedre nævnets arbejde med syn og skøn og voldgift. Bl.a. anmodes der generelt om, at parterne giver oplysning om ønsker til profil og/eller kompetencer for både skønsmænd og faglige dommere. Læs mere om praksisændringerne i notatet nedenfor. Notat om praksisændringer

 

Nyheder

Mediation ved Voldgiftsnævnet

30.05.2017

Voldgiftsnævnet opfordrer generelt til, at parterne i en byggetvist overvejer, om brugen af mægling eller mediation kunne være en mulighed, selvom der er aftalt voldgift.

Vælges der mediation ved Voldgiftsnævnet, udpeges mediatoren i sagen på baggrund af parternes ønsker og vil være en uddannet mediator med stor indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold. Det kan være både fagtekniske personer, som en ingeniør eller murer, advokater, dommere eller evt. en kombination med en juridisk funderet mediator og en fagteknisk person.

Det sikrer, at branchen også ved mediation – og ikke kun ved voldgift – får bistand fra neutrale og uafhængige personer, der forstår de faglige aspekter, sagens kerne og parternes situation.

Voldgiftsnævnet samarbejder med Mediationsinstituttet, herunder om tiltag for at fremme anvendelsen af mediation som en hurtigere og billigere tvisteløsningsmetode med mulighed for tilfredsstillende resultater for begge parter. Et tiltag har været bedre uddannelse og ideen til en mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchen.

For anden gang tilbyder Danske Advokater nu over efteråret 2017 (3 moduler) denne uddannelse, der er henvendt til ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher, landinspektører, advokater og jurister.

For flere informationer om uddannelsen og tilmelding, se her:
http://www.danskeadvokater.dk/Advokatkurser.aspx?ID=19234&ProductID=PROD2479