Vi behandler omkring 300
voldgiftssager og over 1000
sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved voldgift er bl.a., at sagen kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle inddrages på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Hvis parterne ønsker det, kan nævnet bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Information

Du kan få en e-mail, når vi lægger nyheder på hjemmesiden. Du får 1-2 mails om måneden og kan altid afmelde dig igen. Abonnér

Møde i kontaktudvalget
Den 4. maj 2016 blev der afholdt møde i kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet vedrørende en række aktuelle emner, herunder om kommende praksisændringer vedrørende udmeldelse af skønsmænd og faglige dommere. Referatet kan læses nedenfor.
Referat af kontaktudvalgsmøde den 24 maj 2016

Nyheder

Fagteknisk konsulent søges til Voldgiftsnævnet

15.09.2016

Voldgiftsnævnet søger ny medarbejder med faglig baggrund, f.eks. bygningsingeniør, konstruktør eller arkitekt. Opgaverne vil både vedrøre nævnets arbejde med at finde egnede skønsmænd i sagerne og generelt at udvikle og forbedre nævnets arbejde vedrørende syn og skøn. Se opslag nedenfor.
Opslag vedr. fagteknisk konsulent 2016