Vi behandler omkring 300
voldgiftssager og over 1000
sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved voldgift er bl.a., at sagen kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle inddrages på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Hvis parterne ønsker det, kan nævnet bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Kurser om mægling om mediation

Voldgiftsnævnet afholder sammen med Mediationsinstituttet tre uddannelsesforløb om konflikthånd-tering i byggeri og anlæg. Kurserne vedrører partsrepræsentantens rolle og ansvar, mediations- og mæglings-teknik og en egentlig mediatorud-dannelse på entrepriseområdet.

Kurserne er målrettet bygge- og anlægsbranchen med henblik på at sikre kvalificerede mæglere og mediatorer samt for at øge rågiveres indsigt i emnet.

Læs mere om kurserne og tilmelding her
Kursusprogram

 

Nyheder

Konference om konfliktløsning den 10. marts 2016

09.03.2016

Voldgiftsnævnet var i samarbejde med Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet, og  Anne Buhl Business Management vært for en konference i Aarhus den 10. marts 2016 om konfliktløsning på bygge- og anlægsområdet.

De over 100 deltagere fik et godt indblik i de udfordringer branchens aktører står over for hver eneste dag på pladserne, hvordan de løses i praksis, og også gode bud på årsagerne til, at det nogle gange går galt. Muligheder for bistand, herunder gennem mediation og mægling, samt baggrunden for anvendelse af voldgift i branchen blev gennemgået.

Program for konference den 10. marts 2016