Kendelse vedr. MgO-plader

Den 21. juni 2017 afsagde voldgiftsretten kendelse i prøvesagen om MgO-plader.

Med parternes godkendelse kan kendelsen nu offentliggøres i anonymiseret form og læses nedenfor. Kendelsen vil tillige blive sendt til offentliggørelse via de sædvanlige juridiske tidsskrifter.
Kendelse vedr. MgO-plader

29.06.2017