Ændringer ved møder i Voldgiftsnævnet

Det er nu muligt at gennemføre møder med flere end 10 mødedeltagere ved Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet har netop opnået en afklaring af fortolkningen af forsamlingsbekendtgørelsen, der betyder, at Voldgiftsnævnets møder findes at være at sidestille med møder ved domstolene.

Det betyder, at bekendtgørelsen og dermed forsamlingsforbuddet på 10 personer ikke gælder for nævnet. Dette gælder ved møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter, f.eks. hoteller og konferencecentre, og ved skønsforretninger mv. Der opfordres dog fortsat til at begrænse antallet af deltagere.

Øvrige regler og retningslinjer i relation til COVID-19 ad afstandskrav m.m. vil naturligvis fortsat blive overholdt.

Læs nærmere i notatet nedenfor om Voldgiftsnævnets håndtering af fysiske møder i perioden med COVID-19 som revideret dags dato.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 4.11.2020

04.11.2020