Corona – nyt

Voldgiftsnævnet vil i alle berammede sager frem til 27. marts 2020 tage kontakt til voldgiftsretterne og parterne i forhold til drøftelse af eventuel omberammelse af den mundtlige forhandling eller evt. alternative foranstaltninger.

Voldgiftsnævnet opfordrer skønsmænd m.fl. til at tage kontakt til sagens parter og Voldgiftsnævnet i forhold til berammede skønsforretninger mv. Der kan være behov for at fastholde gennemførelsen i visse hastende tilfælde, ligesom der vil kunne tænkes i alternative løsninger.

Voldgiftsnævnet fortsætter den almindelige sagshåndtering, idet arbejde kan foregå digitalt og fra hjemmearbejdspladser. Voldgiftsnævnets brugere bedes i sagerne oplyse, hvis der er udfordringer grundet den helt særlige situation Danmark står i lige nu.

Vi følger situationen nøje og vil løbende give yderligere information.

12.03.2020