Dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019

Den 2. april 2019 afholdt Voldgiftsnævnet årets første dialogmøde for skønsmænd.  

Nye tiltag hos Voldgiftsnævnet blev gennemgået, og der blev holdt oplæg om processerne for stadeforretninger samt skønsmændenes habilitet.

Der var gode drøftelser og erfaringsudveksling mellem de mange fremmødte skønsmænd. 

Referat for dialogmødet kan ses nedenfor: Referat af dialogmøde for skønsmænd den 2. april 2019 i København

Næste dialogmøde afholdes i Aarhus den 8. oktober 2019.

Tilmelding til mødet kan ske her: https://lnkd.in/dbxRZRz

26.04.2019