Fysiske møder ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har nu fastlagt en nærmere ramme for håndtering af fysiske møder i Voldgiftsnævnet under Covid-19 og udarbejdet en vejledning for afholdelse af digitale møder (helt eller delvist).

Det fremgår bl.a., at berammede møder i Voldgiftsnævnets regi fra den 27. april 2020 som udgangspunkt gennemføres, hvis det kan ske på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde. Der er angivet nærmere oplysninger om de sundhedsmæssige foranstaltninger, der er etableret. For eksempel er der alene adgang til et begrænset antal af mødedeltagere i Voldgiftsnævnets lokaler og krav til afstand, hvorfor der lægges op til, at antallet af deltagere efter behov søges begrænset. Hertil kommer, at der evt. kan anvendes digitale løsninger for nogle af mødets deltagere.

Tilsvarende retningslinjer gælder ved møder, der afholdes i eksterne konferencefaciliteter mv.

Forud for afholdelse af et møde vil parterne blive inddraget i den nærmere tilrettelæggelse.

Notaterne kan læses nedenfor.
Notat om håndtering af møder under COVID-19
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet

28.04.2020