God jul og godt nytår

Mellem jul og nytår vil Voldgiftsnævnet være at træffe den 28.- 30. december 2021 ved en mindre bemanding. Ved hastende sager bedes dette angivet i henvendelsen, ligesom vi kan kontaktes telefonisk på hovednummeret 33 13 37 00 mellem kl. 9.00 – kl. 15.00.

Vi holder lukket den 24.- 27. december 2021 og den 31. december 2021.

Alle nævnets brugere – parter, advokater, skønsmænd, dommere, mediatorer, mæglere, sagkyndige og opmænd mfl. – ønskes en god jul og et godt nytår.

21.12.2021