IT-problemer

Voldgiftsnævnet har IT-problemer, hvorfor der kan opleves en længere svartid og sagsbehandlingstid end normalt. Vi forventer, at det løses over de kommende dage.

Vi kan fortsat kontaktes telefonisk, hvis der er sager, der haster.

God pinse.

 

21.05.2021