Mangeårig bestyrelsesformand takker af

Efter 11 år er Bo Kobber Petersen grundet nyt arbejde udtrådt af Voldgiftsnævnets bestyrelse.  

Bo Kobber Petersen blev den 6. maj 2008 – som daværende kontorchef i Bygningsstyrelsen (nu) – udpeget af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (nu) som en af de offentlige bygherrer i bestyrelsen. Den 15. juni 2010 blev han valgt som formand for bestyrelsen og senere genvalgt.  

Bo Kobber Petersen har stået i spidsen for Voldgiftsnævnet i en periode, hvor nævnet har gennemgået store forandringer og modernisering. 

Direktør i Voldgiftsnævnet Lene Ahlmann-Ohlsen udtaler:  

”Bo Kobber Petersen er en meget dygtig jurist og har været en formand med en særdeles god tæft for de mere strategiske og forretningsmæssige dele af bestyrelsens arbejde. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Bo Kobber Petersen siden 2013 og være med til at udføre bestyrelsens mange gode ideer til at skabe et endnu bedre VBA.  

Voldgiftsnævnets bestyrelse har bedt mig udtrykke en stor tak til Bo Kobber Petersen for den ekstraordinære indsats. Han formåede at samle bestyrelsen om de nødvendige tiltag og var meget lydhør for andre medlemmers ønsker og input. Den egenskab skabte konsensus i en tid med store beslutninger, herunder i forhold til øget transparens gennem bl.a. en ny hjemmeside og vejledninger, mere digital sagsbehandling, AB-udvalgets arbejde, regelsæt som opfølgning på AB-18, ny prispolitik mv. Nævnet kan nu fokusere på implementeringen af AB-18 reglerne om tvisteløsning på et solidt grundlag og på øvrige justeringer i lyset af branchens løbende ønsker og behov.”  

Bo Kobber Petersen (Ejendomschef i Kriminalforsorgen) udtaler: 

”For mig har det været et privilegium at deltage i bestyrelsesarbejdet i Voldgiftnævnet, hvor jeg har haft fornøjelsen af et meget inspirerende samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, medarbejderne i sekretariatet og andre interessenter i forhold til Voldgiftnævnet. Det har været fantastisk spændende at følge den store aktivitet omkring Voldgiftnævnet og samtidig være med til at gennemføre en række store og vanskelige forandringer, som forhåbentlig vil gøre Voldgiftnævnet endnu bedre til at løse de mange opgaver.”             

Bo Kobber Petersen udtrådte den 1. maj 2019, og tidligere næstformand for Voldgiftsnævnets bestyrelse, specialkonsulent Vibeke Schiøler Sørensen, Vejdirektoratet, er herefter konstitueret som formand. Ny konstitution af Voldgiftsnævnets bestyrelse finder sted på førstkommende møde den 4. september 2019.

03.06.2019