Mentorordning for nye skønsmænd

Voldgiftsnævnet vil gerne gøre opmærksom på sin mentorordning, hvor nye skønsmænd har mulighed for at supplere deres generelle viden om skønsmandsopgaven med konkret og praktisk erfaring. Dette sker bl.a. ved deltagelse i en skønsforretning med en mentor.

Voldgiftsnævnet opfordrer nye skønsmænd til at finde en mentor i eget netværk blandt erfarne skønsmænd eller via Voldgiftsnævnet.

Du kan rette henvendelse til Voldgiftsnævnets fagtekniske konsulent Lars Lundsgaard, hvis du ønsker at fungere som mentor eller har brug for en mentor.

Mentorordningen er et led i den generelle kvalitetssikring, der skal sikre og opretholde en høj standard for skønsmænd ved Voldgiftsnævnet. Herudover kan henvises til vejledninger, huskelisten og uddannelse/introduktionsmøder for nye skønsmænd.

Læs mere om ordningen nedenfor. Voldgiftsnævnets mentorordning

28.06.2019