Møder ved Voldgiftsnævnet

Forsamlingsforbuddet er nu hævet til 50 personer, hvilket indebærer, at mødeafholdelse i Voldgiftsnævnet fremadrettet kan ske under sædvanlige rammer.

Voldgiftsnævnets notat af 27. april 2020 om håndtering af fysiske møder under COVID-19 er således ikke længere gældende i sin fulde form. Voldgiftsnævnet vil naturligvis fortsat sikre, at møderne afvikles sundhedsmæssigt forsvarligt – uanset om de afholdes i nævnets lokaler eller ved brug af eksterne faciliteter. Der holdes fortsat minimum 1 m. afstand mellem alle mødedeltageres stole, der vil være adgang til håndsprit og der er høje hygiejniske standarder gennem rengøring, afspritning og udluftning.

Sundhedsmyndighedernes og de i mødelokalerne opsatte anvisninger skal følges.

Der vil ikke længere være en forudgående dialog i sagerne om antallet af mødedeltagere, da det vil blive sikret, at mødelokaler har en størrelse, der kan rumme et sædvanligt antal deltagere. Hvert mødelokale vil have en anvisning om det maksimale antal personer i lokalet.

Mødedeltagere, der er smittede eller har symptomer, skal ikke møde i voldgiftsretten eller i andre møder ved Voldgiftsnævnet. I så fald må der være en forudgående dialog om evt. aflysning eller anvendelse af digitale muligheder for disse personer om muligt.

08.06.2020