Ny dokumentportal i Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet har nu etableret sin egen dokumentportal – VBA Portalen.

Alle sagstyper kan anlægges gennem VBA Portalen, og alle involverede aktører, advokater, parter, dommere og skønsmænd, kan uploade og tilgå de af sagens dokumenter, de er berettiget til at se, ligesom der vil være et overblik over alle sager, man er tilknyttet.

Fremover – når en sag ligger i portalen – skal dokumenter (skrifter og bilag mv.) således ikke som i dag sendes på e-mails, USB-stick eller parternes egne digitale løsninger.

VBA Portalen er en dokumentportal og ikke et sagsbehandlingssystem. Voldgiftsnævnet sender fortsat e-mails om sagsbehandlingsskridt til parterne i sagen, og henvendelser til nævnet skal fortsat ske via e-mail. Man skal ikke medsende de dokumenter, der er uploadet i portalen. Ekstrakt/bilagssamling og materialesamling i voldgiftssager skal fortsat også indsendes i fysisk form.

Ibrugtagning af portalen sker gradvist i løbet af 2023 – efter nærmere anvisning fra nævnet. Der opfordres til, at nye sager anlægges via portalen, og at parterne giver nævnet besked, hvis eksisterende sager med fordel kunne gøres tilgængelige på portalen. Hvis eksisterende sager gøres tilgængelige på portalen af nævnet, vil fremtidige dokumenter skulle uploades på portalen af parterne selv.   

Man opretter sig som bruger på VBA Portalen ved brug af e-mailadresse og adgangskode, man selv beslutter.

Spørgsmål kan rettes til voldgift@voldgift.dk eller telefonisk på tlf.nr. 33 13 37 00.

Som et led i etableringen af portalen er der vedtaget retningslinjer for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA, jf. nedenfor og under fanebladet VBA Portalen.   

10.01.2023