Nye tal fra VBA

Ny statistik for 2021 er nu tilgængelig. Der ses i 2021 et øget brug af AB-18 og nævnets nye procesregler fra 2018. Mægling, mediation og forenklet voldgift, begynder således at vinde indpas, og antallet af disse sager er steget i 2021. Der er sket et fald i nye voldgiftssager, der dog har ændret karakter de senere år med højere økonomisk værdi og dermed større kompleksitet. For eksempel var 26 % af de verserende sagerne i 2021 over 10 mio. kr. i sagsgenstand, men det i 2014 var 10 % af sagerne. I 2021 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for voldgiftssager 19 måneder for sager afsluttet med en afgørelse, dog 15 måneder for sager uden syn og skøn og 26 måneder for sager med syn og skøn iværksat under voldgiftssagen. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager om syn og skøn (A-sager) var 8 måneder for den første erklæring (1. afregning), og samlet 10 måneder ved første tillægserklæring (2. afregning). Til sammenligning var de tilsvarende tal i 2018 på hhv. 6 og 7 måneder. Voldgiftsnævnet oplever ligeledes en højere grad af kompleksitet i skønssagerne med flere og mere komplekse spørgsmål til følge, ligesom der hyppigt er tvist mellem parterne om skønsmandens profil, spørgsmål og bilag mv. Tallene for 2021 formodes delvist påvirket af situationen COVID-19. Læs mere under fanebladet ”Statistik” og se oversigten nedenfor. 

20.04.2022