Nyhed om coronasituationen

På grund af den nye situation som følge af COVID-19 og coronapassets genindførelse skal Voldgiftsnævnet opfordre til, at mødedeltagere ved voldgiftssager og skønsforretninger mv. har et gyldigt coronapas. Man bør således lade sig teste inden fremmøde, hvis man ikke er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinationsstik. Der må ikke gives møde, hvis man oplever symptomer på coronavirus.

Partsrepræsentanter bedes videreformidle dette til evt. mødedeltagere, som Voldgiftsnævnet ikke kommunikerer direkte med.

Det bemærkes, at coronapasset ikke tjekkes, men i særlige situationer vil det kunne kræves forevist. Coronapasset vil dog blive tjekket ved ankomst til møder, der afholdes på hotel eller konferencefacilitet.

Voldgiftsnævnet skal fortsat påpege vigtigheden af god hygiejne, og at der tages hensyn ved at holde afstand mv. Der henvises i det hele til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

16.11.2021