Nyt evalueringssystem i Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet er netop gået i luften med et nyt og mere brugervenligt evalueringssystem.

Nævnets brugere får dermed bedre mulighed for at komme med tilbagemeldinger vedr. sagshåndteringen og skønsmænd m.fl. i alle sagstyper ved nævnet. Der arbejdes fortsat på en løsning vedr. evaluering af skønsmænd i sager, der verserer ved de civile domstole, dvs. B-sager, hvor nævnet alene stiller skønsmanden i forslag.

Det tidligere evalueringssystem har i en periode været ude af drift, hvorfor man kan opleve, at der spørges til evaluering i sager, der er lukket inden for det seneste halve år.

Kontakt sekretariatet for evt. generelle spørgsmål om evalueringen.

04.03.2020