Nyt fra VBA om COVID-19

Voldgiftsnævnet skal opfordre til, at alle, der skal deltage i møder eller skønsforretninger mv. i Voldgiftsnævnets regi, forinden lader sig teste. Det er frivilligt og ikke et formelt krav. Der kan anvendes enten PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Har man symptomer på COVID-19 eller været i nær kontakt til en smittet, bør der altid anvendes en PCR-test.

Den skærpede situation i Danmark har medført, at en række voldgiftssager og skønsforretninger mv. har måttet aflyses. Andre møder er dog efter en forudgående dialog om mulige løsninger gennemført eller fastholdt, idet det er fundet at kunne ske på en både sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.  

Skønsforretninger er f.eks. gennemført ved afholdelse af møde over Teams, mens alene et mindre antal har deltaget i selve besigtigelsen. Ved andre møder er lokaliteten ændret til større lokaler, og korte møder er gennemført ved brug af mundbind eller visir. Der stilles i alle tilfælde krav om afstand på 2 meter eller fysisk afskærmning, f.eks. ved plexiglas. Møder, der har været planlagt længe, er blevet fastholdt, mens det i andre sager er fundet uproblematisk at udskyde mødet.      

Udgangspunktet er således fortsat, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde.
Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 21.1.2021

20.01.2021