Øget fokus på kvalitet i syn og skøn

Det er afgørende, at skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er kompetente, har stor faglig indsigt og erfaring. De skal desuden agere professionelt under den helt særlige ramme, der gælder for en skønsmands arbejde. 

Derfor er der igangsat et nyt projekt med fokus på skønsmændenes arbejde.  

Dette sker både for at evaluere hele processen, at få faktuel og opdateret viden om de forhold, som skønsmændene arbejder under og for dermed bedre at kunne understøtte rammen fra nævnets side. 

Projekt om øget fokus på kvalitet i syn og skøn

12.11.2020