Om mediation ved Voldgiftsnævnet

AB-18 introducerer mediation og mægling som en del af AB-systemet.  

Voldgiftsnævnet har tilbudt mediation og mægling siden 2004. Interessen for denne type konflikthåndtering er øget – i 2017 indgik der hele 15 sager mod 3 sager i 2016.  

Forskellen mellem mediation og mægling ved Voldgiftsnævnet er, at mediator bistår parterne med selv at nå en løsning af tvisten, hvor processen bl.a. kan medvirke til at genetablere et forlist samarbejde. Mediator kan f.eks. ikke vejlede parterne eller komme med forligsforslag. Mægleren er derimod ikke afskåret fra at komme med forligsforslag.     

Voldgiftsnævnet har i de senere år i samarbejde med Mediationsinstituttet været med til at sikre, at flere med solid indsigt i bygge- og anlægsbranchens forhold uddannes som mediatorer og mæglere. Mediatorerne er f.eks. advokater eller andre jurister, arkitekter, ingeniører eller andre personer med fagteknisk baggrund. Som mæglere anvendes oftest personer med fagteknisk baggrund, men også jurister. Det er yderligere muligt at kombinere flere fagligheder ved valg af flere mediatorer eller mæglere.  

Voldgiftsnævnet lægger vægt på, at de mediatorer, der anvendes, har god indsigt og erfaring i bygge- og anlægsbranchen.

 Voldgiftsnævnet og Mediationsinstituttet vil fremadrettet samarbejde for at sikre, at både mediatorer og mæglere videreuddannes, at der skabes vidensdeling og indsamling af oplysninger om effekten af disse tvisteløsningsformer inden for byggeriet og i forhold til generel information.   

02.07.2018