Referat af dialogmøde for skønsmænd

Den 26. maj blev der afholdt det første on-line dialogmøde i Voldgiftsnævnet med deltagelse af 25 skønsmænd.

Ud over gode drøftelser og udveksling af erfaringer med håndtering af skønsforretninger i en coronatid var der sidste nyt fra nævnet mv.

Læs referatet her.

12.06.2020