Skærpede COVID-19 restriktioner

Der er i Danmark sket en alvorlig skærpelse af tiltagene til bekæmpelse af spredning af COVID-19 og den nye engelske virusvariant.

Det er afgørende for Voldgiftsnævnet, at nævnet gør, hvad det kan, for at bidrage til ikke at udsætte nævnets brugere eller medarbejdere for unødig smitterisiko.

Det er også afgørende, at de sager, der behandles ved Voldgiftsnævnet, dvs. voldgiftssager, mediationer og skønsforretninger mv., kan gennemføres med henblik på, at parterne kan få afklaret deres retlige situation. Voldgiftsnævnets møder mv. er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet, idet de er at sidestille med de retsmøder mv., der afholdes ved de danske domstole. Begrænsningen til 5 personer gælder således ikke for Voldgiftsnævnets aktiviteter.

Voldgiftsnævnet skal dog indskærpe behovet for, at der fra sag til sag – fra møde til møde – sikres klarhed over antallet af deltagere, og at hver part tager stilling til, om antallet af deltagere evt. kunne begrænses, eller om der – helt eller delvist – kunne anvendes digitale mødeformer, f.eks. Teams eller telefonmøder. Hvis der måtte være udfordringer eller bekymringer, må Voldgiftsnævnet, voldgiftsretterne eller skønsmanden mfl. fra sag til sag tage stilling til, om møder findes at kunne gennemføres på en sundhedsmæssig og retssikkerhedsmæssig forsvarlig måde. 

Der skal ved møder være en afstand på 2 meter mellem deltagerne og de øvrige sundhedsmæssige foranstaltninger skal overholdes, herunder afspritning og udluftning. Der kan stilles krav, at der bæres mundbind eller visir, f.eks. ved skønsforretninger, og at talere sidder frem for at stå.  

Voldgiftsnævnet, mediatorerne, skønsmændene mv. skal inden møderne have oplyst antallet af mødedeltagere med henblik på at kunne tilrettelægge mødernes lokalitet, lokalernes størrelse og lokalitet mv.

Hvis der er spørgsmål eller udfordringer i de enkelte sager, bedes Voldgiftsnævnet kontaktet.  

06.01.2021