Skærpede tiltag på grund af COVID-19

Statsministeren har den 23. oktober 2020 oplyst om en yderligere skærpelse af retningslinjerne som følge af COVID-19-smitteudviklingen i Danmark.

For Voldgiftsnævnet medfører dette bl.a., at antallet af mødedeltagere ved møder i Voldgiftsnævnets regi pr. 26. oktober 2020 begrænses til 10 deltagere. Det gælder møder på Vesterbrogade, møder afholdt på eksterne faciliteter og ved skønsforretninger mv. Desuden er der krav om anvendelse af mundbind på offentlige områder, f.eks. uden for mødelokaler.

Ved behov for deltagelse af mere end 10 personer, herunder på grund af mange parter, vidneforklaringer eller afhjemling af skønsmænd, vil det skulle aftales på forhånd, hvordan gennemførelse af mødet evt. fortsat kan ske med respekt for forsamlingsforbuddet. For eksempel kan anvendelse af digitale muligheder eller forskudt mødedeltagelse aftales.

I forhold til allerede berammede møder vil nævnet forud for de konkrete møder være i dialog med voldgiftsretterne, mediatorerne mfl. og advokaterne i sagerne om mødernes nærmere tilrettelæggelse, herunder antallet af deltagere og eventuel hel eller delvis anvendelse af digitale kommunikationsmidler. Hvis en part ikke er repræsenteret ved advokat, kontaktes den pågældende direkte.

Skønsmænd og sagkyndige mfl. vil tilsvarende skulle gøre det samme.

Øvrige foranstaltninger vedr. rengøring, afspritning og afstand mv. fastholdes naturligvis.

For nærmere information henvises til Voldgiftsnævnets notat om håndtering af møder under COVID-19 og vejledning for afholdelse af digitale møder nedenfor – begge opdaterede den 24. oktober 2020. Voldgiftsnævnet kan desuden kontaktes ved e-mail voldgift@voldgift.dk eller telefon 33 13 37 00.

Notat om håndtering af møder under COVID-19 opdateret 24.10.2020
Vejledning for afholdelse af digitale møder ved Voldgiftsnævnet oktober 2020

25.10.2020