Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

Da Voldgiftsnævnets IT-system skal opdateres, har nævnet ikke adgang til sit sagsbehandlingssystem fra kl. 12.00 i dag – den 1. oktober 2021. Der er fortsat adgang til at sende e-mails til Voldgiftsnævnets e-postkasse, ligesom nævnet kan læse e-mails.

Efter kl. 12.00 behandles alene hastende sager, hvorfor det venligst bedes angivet, hvis der er tale om en hastesag. Ved hastende henvendelser eller spørgsmål kan nævnet desuden kontaktes på vagttelefon 2327 9847.

01.10.2021