Voldgiftsnævnet søger dygtig sekretær

Vi har travlt og søger derfor en dygtig sekretær med en positiv indstilling til arbejdet og kolleger. Voldgiftsnævnets sekretærer fungerer som sagsbehandlere med ansvar for processtyringen i egne sager og sikrer fremdrift i sagerne, registrerer post og sagsskridt. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med kolleger og med faste processkridt, der sikrer en ensartet sagsbehandling. Der er desuden daglig kontakt med de mange forskellige aktører, herunder dommere, skønsmænd, mediatorer og advokater.  Læs hele stillingsopslaget nedenfor.

12.01.2022