Voldgiftsnævnet søger faglige dommere

I samarbejde med Bygherreforeningen arbejder nævnet på, at der i findes flere dygtige faglige dommere med bygherreprofil til at sikre repræsentation af bygherresiden i voldgiftsretterne, når dette er relevant. Kravene til de faglig dommeres faglighed og erfaring er høje.

Læs mere herom i nedenstående opslag.

I Voldgiftsnævnet bidrager branchen selv til at løse egne tvister – både gennem de faglige dommere, skønsmænd og sagkyndige. Voldgiftsnævnets bestyrelse består desuden af repræsentanter fra bygge- og anlægsbranchen, herunder Bygherreforeningen.

Opslag vedr. faglige dommere

.

05.01.2018