Voldgiftsnævnets 50-års jubilæum

Voldgiftsnævnet blev nedsat med AB 72 og startede sit virke den 1. januar 1973.

Voldgiftsnævnet har siden arbejdet for at bistå bygge- og anlægsbranchen med håndtering af tvister. Det startede med voldgift og syn og skøn, men senere kom også sagkyndige beslutninger til, ligesom paletten blev udvidet med AB-18 til også at omfatte bl.a. mediation, mægling og opmandsafgørelser.

Året vil blive markeret med en række artikler og en konference om udvalgte emner om Voldgiftsnævnets virke – om erfaringer og ønsker til udvikling.  

Konferencen finder sted tirsdag den 12. september 2023 på Nyborg Strand. Der følger i det tidlige forår et program og oplysninger vedr. tilmelding mv.   

02.01.2023