Velkommen   (0 bonuspoint)

Kursusbeskrivelse

Lektioner i kurv0
del del Gem i din kalender 2018-11-15 10:00:00 2019-02-26 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelse - Hold 18-2 - Byg (ej tilmeldt) Mediatoruddannelse - Hold 18-2 - Byg, Tilmeld på: https://www.danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&Type=Uddannelse&ProductID=12153 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv side

Mediatoruddannelse - Hold 18-2 - Byg

Mediatoruddannelse med fokus på bygge- og anlægsbranchens konflikter. En kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler.

 


15. november 2018 - 26. februar 2019
58 kursuslektioner

Kursusbeskrivelse

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Eller til dig som gerne vil kende til de værktøjer og tankegange, der anvendes i mediationssammenhænge  f.eks. hvis du optræder som forhandler eller partsadvokat i mediation eller retsmægling.

Mediatoruddannelsen har fokus på både mediation og retsmægling herunder teori og praksis ved en intensiv træning undervejs.

I denne specialudgave af uddannelsesforløbet tages der som vanligt udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode. Den bagvedliggende filosofi og model er alment anerkendt i Danmark og anvendt som grundlag for det permanente retsmæglingstilbud, der siden 2008 har været ved alle byretter, landsretter og Sø- og Handelsretten. Lignende forløb blev med succes gennemført i 2016 og 2017.

I 2018/2019-versionen af uddannelsesforløbet vil bygge- og anlægsbranche-forhold ligeledes være i centrum for en del af oplæggene tillige i opgaver og cases. Hertil vil relaterede områder som f.eks. naboret med skelforretninger, ekspropriationer og andre tilgrænsede felter blive berørt undervejs.

Nogle deltager i uddannelsen, da de har et ønske om at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre vil anvende den nye viden og de nyvundne færdigheder som mere avancerede konfliktløsere, partsrepræsentanter i mediationsforløb eller for at få bevidsthed om særlige konflikthåndteringsstrategier - navnlig i bygge- og anlægssager.

Uddannelsen består af tre moduler - et introduktionsforløb, et intensivt træningsforløb og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel I alt 7 undervisningsdage. 

Lærebøger og kursusmateriale:
Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Djøfs forlag

Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed – Partsadvokatens rolle, Djøfs forlag

Pia Deleuran (red.): Mediation som mulighed - Konflikthåndtering af sager om fast ejendom og byggeri

Henry Brown & Arthur Marriott: ADR – Principles and practice, 3. udgave, Sweet & Maxwell. (Vær opmærksom på, at bogen findes i en paperback-udgave)

International konfliktløsning af Vibeke Vindeløv m.fl. fra Samfundslitteratur

Der uddeles materialekompendier ved starten af forløbet.. Da uddannelsen gennemføres over flere måneder, er der god tid til, at det indlærte stof kan relateres til det daglige arbejde. Der gennemføres ikke eksamen. Imidlertid er der deltagelseskrav, for at diplomet kan opnås ved afslutning af uddannelsen.

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Læs mere om uddannelsen her

Underviser

Lawrence Kershen

With more than 30 years experience as an English barrister, Lawrence Kershen has been mediation since 1994. He has huge training experience and draws on his international background in training professionals in mediation and negotiation skills.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen er selv uddannelt på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Han har siden undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge. Mogens er udpeget som mediator af International Trademark Association og har været retsmægler siden 2003. Har endvidere medieret i mange konflikter i privat regi.

Pia Deleuran

Pia Deleuran driver selvstændig advokatvirksomhed og yder juridisk bistand inden for det civilretlige område. Pia blev uddannet mediator i 1996/97 inden for civil, business og family mediation og har praktiseret inden for felterne siden. I en periode som retsmægler. Pia har bred undervisningserfaring – hun har gennem en lang periode været ekstern lektor ved Københavns Universitet, har holdt undervisningsforløn i ind- og udland og har siden 2003 været tovholder og underviser på mediatoruddannelsen og flere specialistforløb. Pia har en universitetsgrad i teoretisk pædagogik og kan derfor kalde sig cand.jur et art.

Program 15.11.2018 kl. 10:00 - 16.11.2018 kl. 16:00

Modul 1:

Introducerer deltagerne til den grundlæggende filosofi og tilknyttede metode i mediation og retsmægling. Allerede på modul 1 tages udgangspunkt i cases og eksempler fra blandt andet bygge- og anlægsbranchen samt tilgrænsende felter. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg og opgaver.

Program 14.01.2019 kl. 10:00 - 16.01.2019 kl. 16:00

Modul 2:

Tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, der udvides med et internationalt perspektiv. Igen vil der blive en vekslen mellem oplæg, debat, cases og rollespil. Dette modul foregår på engelsk. På forhånd gennemgås fagudtryk, og der bliver taget hånd om evt. sprogbarrierer undervejs.

Program 25.02.2019 kl. 10:00 - 26.02.2019 kl. 16:00

Modul 3:

Fokuserer på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil. Her uddybes de særlige felter, som bygge- og anlægsbranchen har interesse i, og der bliver inviteret oplægsholdere, der understøtter denne vinkel i uddannelsen.

Henvendt til

Advokater, jurister, landinspektører og ansatte i bygge- og anlægsbranchen samt relaterede brancher.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

15. nov. kl. 10:00 - 16. nov. kl. 16:00

14. jan. kl. 10:00 - 16. jan. kl. 16:00

25. feb. kl. 10:00 - 26. feb. kl. 16:00

 

Pris: kr. 47.000,00

Medlemspris: kr. 39.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerLawrence Kershen
QC, mediator - UK
Mogens Yde Knudsen
Advokat
Pia Deleuran
Advokat
Eva Horskjær
Eva Horskjær
Koordinator
T: +45 33 43 70 00
E: eho@danskeadvokater.dk

Kontakt

Eva Horskjær er koordinator for kurser og uddannelser inden for retssagsbehandling, procedure, voldgift og mediation. Eva har ansvaret for Procedureadvokater, Danske Mediatoradvokater og Dansk Forening for Voldgift og de dertil hørende fagudvalg.

Kontakt Eva Horskjær på tlf.

33 43 70 00