Sagstyper og regler

Voldgiftsnævnet tilbyder en palette af forskellige muligheder afhængig af den enkelte tvist. Sagstyper i Voldgiftsnævnet tæller voldgiftsbehandling, syn og skøn, sagkyndig beslutning, hurtig afgørelse, forenklet voldgift, uformel bedømmelse samt mægling og mediation.

Parterne i en byggesag kan enten i kontrakten have valgt at bruge de aftalte standarder på bygge- og anlægsområdet, hvoraf bl.a. fremgår, at tvister som udgangspunkt løses i Voldgiftsnævnet, eller parterne kan på anden vis være enige om at vælge Voldgiftsnævnet både før eller efter, at tvisten er opstået

Standardaftaledokumenterne på bygge- og anlægsområdet findes i Almindelige betingelser for arbejder og leverancer for bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92 eller AB 18), Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89 eller ABR 18) samt Almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93 eller ABT 18). Betingelserne er vedtaget mellem parterne på bygge- og anlægsområdet og er dermed ikke vedtaget ved lov af Folketinget.

Betænkning nr. 1570 2018 med Almindelige betingelser i bygge- og anlægsvirksomhed, dvs. AB-18 Betænkningen, kan læses her.

Sagerne kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Juridisk grundlag

Standardaftaledokumenterne på bygge- og anlægsområdet findes i AB92, AB 18, ABR 89, ABR 18, ABT 93, ABT 18 og AB Forbruger.

Herudover har nævnet en række regelsæt, der findes under de enkelte sagstyper på denne hjemmeside. Voldgiftsnævnet har udarbejdet et samlet regelsæt, som kan ses nedenfor.Voldgiftsnævnets procesregler
AB 92  AB 18  AB Forenklet ABR 89 ABR 18 ABR Forenklet ABT 93 ABT 18 AB Forbruger

Nyttige links

Visse sagstyper kan behandles i et andet regi, herunder mindre forbrugersager, og tvister der er uden grænseflader til bygge- og anlægsarbejder. Søg nærmere oplysninger på følgende hjemmesider:

Danmarks Domstole
www.domstol.dk

Byggeriets Ankenævn
www.byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn
www.hvranke.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer
www.el-vvs-anke.dk

Mediationsinstituttet
www.mediationsinstituttet.com

Voldgiftsinstituttet
www.voldgiftsinstituttet.dk

ICC-International Chamber of Commerce
www.iccwbo.org

FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
www.fidic.org