Om VBA Portalen

VBA Portalen tilbyder Voldgiftsnævnets brugere en digital platform med mulighed for at oprette nye sager, tilgå eksisterende sager, se/downloade/dele alle sagens dokumenter og se overblik over sagens aktører.

Portalen har været i brug siden 1. januar 2023 og mere end 1.000 sager er primo 2024 allerede behandlet og afsluttet i portalen. Portalen er udviklet for at imødekomme behovet for en nem digital materialehåndtering ved Voldgiftsnævnet.

VBA Portalen er en dokumentportal, ikke et sagsbehandlingssystem.

Voldgiftsnævnet sender fortsat e-mails om sagsbehandlingsskridt til parterne i sagen, og henvendelser til nævnet skal fortsat ske via e-mail. Sager, der er tilgængelige på portalen, eksisterer som udgangspunkt ikke på papir ved Voldgiftsnævnet. Der kan dog være undtagelser, f.eks. i voldgiftssager, hvor ekstrakt/bilagssamling og materialesamling fortsat også skal indsendes i fysisk form.

Sager, der er modtaget før VBA Portalen blev taget i brug, findes som udgangspunkt ikke i dokumentportalen. Parterne kan dog til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Vi fortsætter systematisk både forbedring og udvikling af VBA Portalen, og hører gerne feedback fra vores brugere.

Man opretter sig som bruger på VBA Portalen ved brug af e-mailadresse og en adgangskode, man selv beslutter.


Krav om brug af VBA Portalen

VBA Portalens anvendelse udvides løbende for på længere sigt at behandle alle aktive sager i VBA Portalen. Udvidelsen af portalens brug sker i stigende grad, grundet efterspørgsel fra sagens parter samt udvidelse af de krav, der resulterer i anvendelse af VBA Portalen.

Følgende sager skal anlægges via VBA Portalen:

  • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
  • Anmodninger om et forslag til skønsmand i civilsager, der verserer ved de offentlige domstole (B-sager)
  • Sager om sagkyndig beslutning og beslutning om stillet sikkerhed (G-sager)

I følgende tilfælde kræves anvendelse af VBA Portalen:

  • Ved fremsendelse af en større mængde sagsmateriale, herunder transferlinks, USB-stik, Zip-filer o.l. til Voldgiftsnævnet, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen
  • Ved fremsendelse af digital ekstrakt, bilagssamling, materialesamling o.l. til Voldgiftsnævnet

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Vejledninger

Der er udarbejdet tre brugervejledninger: Opret ny bruger, Opret en ny sag samt Dine sager.

De 3 brugervejledninger og Retningslinjer for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA findes som PDF herunder: VBA Portalen brugervejledning – Opret en ny sag (2023-03-20)
VBA Portalen – Opret ny bruger (2023-03-20)
VBA Portalen brugervejledning – ‘Dine sager’ i portalen (2023-03-20)
Retningslinier for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA

Kontakt

Spørgsmål vedr. VBA Portalen kan rettes til voldgift@voldgift.dk eller telefonisk på tlf.nr. 33 13 37 00.