VBA Portal

VBA Portalen er en digital dokumentportal på internettet, hvor alle sager hos Voldgiftsnævnet anlægges og hvor alle involverede aktører kan tilgå alle sagens dokumenter. Ibrugtagning af portalen sker gradvist i løbet af 2023, efter nærmere anvisning fra nævnet.

VBA Portalen er en dokumentportal, IKKE et sagsbehandlingssystem. Voldgiftsnævnet sender fortsat e-mails om sagsbehandlingsskridt til parterne i sagen, og henvendelser til nævnet skal fortsat ske via e-mail. Sager, der er tilgængelige på portalen, eksisterer som udgangspunkt ikke på papir ved Voldgiftsnævnet. Der kan dog være undtagelser, f.eks. i voldgiftssager, hvor ekstrakt/bilagssamling og materialesamling fortsat også skal indsendes i fysisk form.

VBA Portalen tilbyder Voldgiftsnævnets brugere mulighed for digitalt at oprette nye sager. Endvidere kan brugeren tilgå eksisterende sager og se/downloade/dele alle sagens dokumenter, se overblik over sagens aktører og se de væsentlige frister i sagen. Sager, der er modtaget før VBA Portalen blev taget i brug, findes som udgangspunkt ikke i dokumentportalen.

Man opretter sig som bruger på VBA Portalen ved brug af e-mailadresse og adgangskode, man selv beslutter.

Vejledninger

Portalen indeholder vejledningstekster inde på siderne, både i forbindelse med oprettelse af ny bruger, oprettelse af ny sag og i forbindelse med visning af de verserende sager, som findes i portalen. Se også under menupunktet ‘Få Hjælp’ (under opbygning). Der finder du også en FAQ, som vil blive udbygget løbende. Retningslinjer for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA findes som PDF her Retningslinier for digital kommunikation og bilagshåndtering i VBA (version 1)

Kontakt

Spørgsmål kan rettes til voldgift@voldgift.dk eller telefonisk på tlf.nr. 33 13 37 00.