Skabeloner

Voldgiftsnævnet har i samarbejde med skønsmænd udarbejdet skabeloner for skønserklæringer.

Der er både en skabelon for større sager, hvor der er behov for indholdsfortegnelse mv., med og uden vejledning, og en skabelon for mindre skønserklæringer.

Ved Voldgiftsnævnet er der ikke skabelontvang, så skønsmænd kan fortsætte med at anvende egne skabeloner. Fordelen ved at anvende skabeloner er bl.a., at risiko for fejl og forglemmelser minimeres.

Skabelonerne er levende dokumenter, så vi modtager gerne forslag til forbedringer.

Der er nogle parter, der foretrækker at anvende de civile domstoles blanket også i sager ved Voldgiftsnævnet. Det er tilladeligt, da der ikke er blankettvang. Dog kan den pågældende part ikke forlange, at modpartens supplerende spørgsmål indsættes i blanketten.

Skabeloner til skønserklæring, estimat og faktura findes herunder.

Skabelon mindre skønserklæring

Skabelon større skønserklæring med vejledning

Skabelon større skønserklæring uden vejledning

Skabelon estimat i større sager

Skabelon estimat i mindre sager

Skabelon estimat mailtekst

Skabelon for faktura vedr. syn-og skøn

CV-skabelon

Send CV og opdateret CV til voldgift@voldgift.dk

Voldgiftsnævnet fremsender et CV til sagens parter, når der stilles fagpersoner i forslag i forbindelse med alle sagstyper.

Denne CV-skabelon kan anvendes af både skønsmænd, faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere. Det er ikke afgørende, at det er Voldgiftsnævnets CV-skabelon, der anvendes, sålænge CV’et giver de samme oplysninger og er professionelt i sit udtryk.

CV’ets udformning

Det er vigtigt, at et CV er opdateret og har et professionelt udtryk med alle relevante oplysninger af faglig karakter. Der bør være en kort generel indledning, der giver læseren et indtryk af kompetencer og faglig baggrund. De væsentligste faglige oplysninger, kontaktoplysninger og oplysninger af betydning i forhold til habilitet skal fremgå af side 1. Dette kan uddybes på de følgende sider, evt. med opremsning af ansættelsessteder, opgaver og uddannelse.

Husk – der er forskel på et CV til ovennævnte formål og et CV til en jobansøgning. Samme koncept kan ikke anvendes.

Husk at man ikke må foretage en opremsning af navngivne skøns- og voldgiftssager, der behandles i fortrolighed. Det kan anføres, at man har stor erfaring med skønssager mv.

Huskeliste til skønsmænd

Det er ikke alene afgørende, at skønsmænds faglighed er i top, men også at processerne er i orden.

Derfor har Voldgiftsnævnet udarbejdet huskelisten nedenfor til nye skønsmænd som et supplement til de regler og vejledninger, som skønsmænd i øvrigt arbejder efter.

Huskelisten kan dog også være til nytte for mere garvede skønsmænd.

Mentorordning

Hvis du er ny skønsmand, kan du kontakte Voldgiftsnævnet for at få nærmere oplysninger og evt. også blive knyttet til en mentor, hvis du ikke selv har adgang til en sådan. Voldgiftsnævnet arbejder på, at alle nye skønsmænd har deltaget i en skønsforretning som observatør, inden de selv afholder en skønsforretning.

Referat af skønsforretning

Husk altid at sende et retvisende og pænt referat af skønsforretningen. Det forebygger misforståelser. Hold en professionel og formel tone i referatet, der skal sendes til alle sagens parter. Dette gælder i øvrigt generelt.

Skønsmanden skal selv sikre, at alle bilag er modtaget. Nogle gange sendes de fra Voldgiftsnævnet, mens de andre gange skal sendes fra den relevante part. Det vil fremgå af nævnets e-mail med skønstemaet.

Husk at parternes evt. sagsfremstilling ikke skal gengives i erklæringen, men alene spørgsmål og svar.

Huskeliste for skønsmænd