Voldgiftsnævnets bestyrelse

Voldgiftsnævnets bestyrelse består af 13 medlemmer med solid erfaring fra de forskellige dele af bygge-og anlægsbranchen. Voldgiftsnævnets formand, kontorchef Anette Gothard Mikkelsen, Bygningsstyrelsen, er udpeget af den tidligere Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelse. Anette Gothard Mikkelsen har i hele sin karriere arbejdet med entrepriseretten, herunder også som advokat.

Anette Gothard Mikkelsen udtaler:

”Voldgiftsnævnets bestyrelse har på sit seneste møde valgt arkitekt MAA Kim Christiansen som næstformand. Kim Christiansen er udpeget af Danske Ark og har gennem sit mangeårige virke som arkitekt, skønsmand og faglig dommer mv. et godt indblik i branchens virkelighed og vil uden tvivl komme til at bidrage positivt i bestyrelsens ledelse. Voldgiftsnævnets bestyrelse er generelt kendetegnet ved medlemmer med et meget stort og aktuelt engagement i branchen. Bestyrelsen arbejder for at sikre de bedst mulige rammer for det arbejde, der udføres i Voldgiftsnævnet, herunder at bistå parterne med de tvister, de ikke selv kan løse.”

De øvrige bestyrelsesmedlemmers navne og kontaktoplysninger mv. findes på nævnets hjemmeside under fanebladet ”Organisation”, ”Voldgiftsnævnets bestyrelse”.

Sekretariatet består af 27 medarbejdere. Navne og kontaktoplysninger findes også på hjemmesiden under fanebladet ”Organisation”. ”Sekretariatet”.

07.12.2021