Møde i kontaktudvalget

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet er nedsat med henblik på at sikre en god og åben dialog om nævnets arbejde.

På det seneste møde den 6. januar 2020 var der særlig fokus på sagsbehandlingstider og fristhåndtering, herunder i lyset af de nye bestemmelser i 2018 procesreglerne. Der var også en indgående drøftelse af forhold omkring syn og skøn, herunder om skønsmændenes arbejde og fremdrift i sagerne.

Referat fra kontaktudvalgsmødet kan læses her: Referat kontaktudvalg den 6. januar 2020

03.03.2020