Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.

Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling efter løsningstrappen, tvistekategorier og bevisførelse. De opdaterede tal viser, at muligheden med opmandsafgørelser hyppigt anvendes med nu samlet 173 sager, og at omkring 1/3 af opmandsafgørelserne efterfølgende indbringes for almindelig voldgiftsbehandling. Det er endnu for tidligt at se en tendens vedrørende udfaldet af sagerne, der indbringes.     

Praksisnotatet kan altid hentes på vores hjemmeside.

19.03.2024