Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn

Voldgiftsnævnet har samlet en lang række processuelle afgørelser om syn og skøn, der er kort refereret i Voldgiftsnævnets praksisnotat om syn og skøn nedenfor. Notatet vedrører primært, hvilke spørgsmål der kan stilles, og hvilke bilag der kan fremlægges, men indeholder også afsnit om hastebehandling og stadeforretninger mv.  

Afgørelserne offentliggøres ikke i deres helhed, da parterne ikke har givet tilsagn hertil, hvorfor de heller ikke kan rekvireres i nævnet.  

Det er tanken, at notatet opdateres løbende.

25.01.2024