Hurtig afgørelse

Sorry, this entry is only available in Danish.

Priser

Der opkræves et gebyr på 3.000 kr. og en serviceafgift på 2.000 kr.

Hvis sagen opgives af parterne senest 30 dage efter modtagelse i nævnet, og der er givet meddelelse herom, frafaldes serviceafgiften.

Hvis hurtig afgørelse er forgæves, modregnes gebyr og serviceafgift, hvis sagen overgår til en voldgiftssag. I så fald betales i stedet gebyr og serviceafgift for voldgiftssagen.

Oversigt over nævnets afgifter og gebyrer findes nedenfor.

Priser hurtig afgørelse efter 2018 regler
Vejledning for beregning af honorar og serviceafgift 2019

Betalingsoplysninger

For at sikre en hurtig og korrekt registrering af betalinger og depoter til Voldgiftsnævnet bedes FIK-koden, som nævnet ved sagens start sender til sagens parter, anvendt. Nogle af nævnets breve indeholder koder for begge parter, hvor parternes navne angives tydeligt ud for den relevante kode. Indbetal venligst på rette FIK-kode. Enkelte IT-systemer understøtter ikke brug af FIK-kode, hvorfor indbetaling i disse tilfælde kan ske til:

Danske Bank, reg. nr. 4180 konto nr. 4180211519.
SWIFT: DABADKKK – DKK IBAN: DK5830004180211519.

Ved manuelle overførsler bedes Voldgiftsnævnets journalnummer samt parternes og indbetalerens navn angivet.