Velkommen til Voldgiftsnævnet
Vi bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen

AKTUELT

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2024

For fortsat at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2024 arrangementer, hvor ny information samt erfaring deles.

Møderne afholdes som heldagsmøder, hvor nyere skønsmænd kan vælge at deltage hele dagen.

København den 25. april 2024
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Aarhus den 24. oktober 2024
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

København den 31. oktober 2024
INFO-møde kl. 13.00-16.00

Alle skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding pr. telefon +45 3313 3700.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved nævnet.

Nyheder

Voldgiftsnævnets nye statut

26.02.2024

Voldgiftsnævnets bestyrelse har den 21. november 2023 vedtaget ”Statut 2024” med ikrafttræden 1. januar 2024. Statutten er tiltrådt af Social-og Boligstyrelsen den 22. februar 2024.

Ændringerne i den nye statut vedrører primært bestyrelsens sammensætning (§ 3), muligheden for at udpege yderligere voldgiftsdommere også fra Højesteret (§ 4), sikkerhedsstillelse og tegningsret (§ 7).

Opdag VBA Portalen

22.11.2023