Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2022
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2022 en række møder for skønsmænd.
Der afholdes 4-5 møder for skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet. 2-3 informationsmøder for nye eller nyere skønsmænd, 2 dialogmøder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd ved Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser.
Datoer for 2022 følger her på siden.

 

Nyheder

Nye falske e-mails i nævnets sager

20.10.2021

Der er på ny falske e-mails i omløb i en række konkrete sager ved Voldgiftsnævnet. Der er tale om de samme sager som i september, da problemet opstod. De pågældende e-mails fremstår som sendt fra en part på sagen, hvor der i et lidt usædvanligt sprogbrug opfordres til at klikke på et meget langt link.

Hvis en sådan e-mail modtages, skal der naturligvis IKKE klikkes på linket. Kendetegnene er, at der i alle sager er henvist til en e-mail fra Voldgiftsnævnet fra foråret/sommeren 2021.

Mange vil ikke modtage disse e-mails, da de ofte vil blive forhindret af antivirusprogrammer med årsag som ”Malware”.

Voldgiftsnævnet har identificeret, hvilke sager der er tale om, og årsagen hertil. Bruddet er ikke sket i Voldgiftsnævnet IT-system, men hos en bruger af nævnet. Årsagen er lukket, og sagen er meldt  til Datatilsynet.

Kontakt venligst Voldgiftsnævnets direktør Lene Ahlmann-Ohlsen ved spørgsmål eller bemærkninger på tlf. 2327 9847 eller DPO, jurist Lea Husted Petersen på tlf. 3336 9859.