Velkommen til Voldgiftsnævnet
Vi bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen

AKTUELT

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2024

For fortsat at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2024 arrangementer, hvor ny information samt erfaring deles.

Møderne afholdes som heldagsmøder, hvor nyere skønsmænd kan vælge at deltage hele dagen.

København den 25. april 2024 (Er afholdt)
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

Aarhus den 24. oktober 2024
INFO-møde kl. 9.00-12.00
DIALOG-møde kl. 13.00-16.00

København den 31. oktober 2024
INFO-møde kl. 13.00-16.00

Alle skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Tilmelding pr. telefon +45 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved nævnet.

Nyheder

Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

19.03.2024

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.

Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling efter løsningstrappen, tvistekategorier og bevisførelse. De opdaterede tal viser, at muligheden med opmandsafgørelser hyppigt anvendes med nu samlet 173 sager, og at omkring 1/3 af opmandsafgørelserne efterfølgende indbringes for almindelig voldgiftsbehandling. Det er endnu for tidligt at se en tendens vedrørende udfaldet af sagerne, der indbringes.     

Praksisnotatet kan altid hentes på vores hjemmeside.