Vi behandler omkring 400 voldgiftssager
og over 1000 sager om syn og skøn om året

Om Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet bidrager med at løse konflikter inden for bygge- og anlægsbranchen, når parterne er enige om det. Som oftest har parterne anvendt et af standardaftaledokumenterne inden for bygge- og anlægsområdet, f.eks. AB-92 eller AB-18, men det kan også være aftalt på anden vis. Det gælder alle arbejder fra den erhvervsmæssige kontorbygning, det store offentlige bro-, vej- eller skolebyggeri til andelsboligen og det private parcelhus.

Voldgiftsnævnet kan bistå med mægling og mediation, der kan føre til en hurtigere og billigere løsning af konflikten gennem bistand til forlig.

Nævnet kan efter anmodning udmelde en skønsmand for at afklare fejl og mangler eller en sagkyndig, der kan afklare berettigelsen af et træk på en stillet garanti. Der kan også nedsættes en voldgiftsret  til at træffe endelig afgørelse i sagen med både juridiske dommere og/eller faglige dommere med ekspertise på området. Muligheden for at kombinere jura og fagteknisk indsigt er en af Voldgiftsnævnets styrker.

En anden styrke ved nævnet er bl.a., at sagerne kan rumme mange parter og adciterede, dvs. en bygherre, flere entreprenører og underentreprenører samt rådgivere. Dermed kan alle på baggrund af deres aftale inddrages et sted, på én gang ved én sag og de udestående konflikter løses samlet.

Processen kan efter parternes ønske også gennemføres på engelsk.

Voldgiftsnævnet blev i sin nuværende form etableret i 1972 efter ønske fra branchens organisationer og startede sit virke den 1. januar 1973. Voldgiftsnævnet er en privat virksomhed, er baseret på et non-profit princip og modtager ikke offentlig støtte.

De anvendte billeder på denne hjemmeside er alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved Voldgiftsnævnet.

Aktuelt

For oplysninger om Voldgiftsnævnets håndtering af møder under Covid-19 se venligst fanebladet “GENEREL INFORMATION”.

MØDER FOR VOLDGIFTSNÆVNETS SKØNSMÆND 2021
For at styrke uddannelsen af nye skønsmænd og dialogen generelt med aktive skønsmænd ved Voldgiftsnævnet afholdes der også i 2021 en række møder for skønsmænd.
Der afholdes i alt 5 møder for skønsmænd tilknyttet Voldgiftsnævnet. 3 informationsmøder for nye eller nyere skønsmænd, 2 dialogmøder for alle skønsmænd med drøftelse af nyheder og udfordringer. Alle skønsmænd er velkomne i det omfang, der er ledige pladser. Det vil også være muligt at deltage via Teams.
INFO-møder:
Møde 1: København fredag d. 11. juni (er afholdt).
Møde 2: Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 9.00-12-00.
Møde 3:  Odense torsdag d. 18. november kl. 13-16 også via Teams.
DIALOG-møder:
Møde A:  København torsdag d. 30. september også via Teams.
Møde B:  Aarhus tirsdag d. 21. september kl. 13-16.

Tilmelding kan foretages HER.

Voldgiftsnævnet arbejder på at gennemføre tilsvarende møder for faglige dommere, sagkyndige, opmænd, mediatorer og mæglere.

Nyheder

Voldgiftsnævnet lukker kl. 12.00

27.08.2021

Da Voldgiftsnævnets IT-system skal opdateres, har nævnet ikke adgang til sit sagsbehandlingssystem fra kl. 12.00 i dag – den 27. august 2021. Der er fortsat adgang til at sende e-mails til Voldgiftsnævnets e-postkasse, ligesom nævnet kan læse e-mails.

Efter kl. 12.00 behandles alene hastende sager, hvorfor det venligst bedes angivet, hvis der er tale om en hastesag. Ved hastende henvendelser eller spørgsmål kan nævnet desuden kontaktes på vagttelefon 2971 7818.

IT-problemer

21.05.2021