Hurtig afgørelse

Sorry, this entry is only available in Danish.

Regler

Standardaftaledokumenterne på området er AB 18, ABT 18 og ABR 18. Voldgiftsnævnet har i Regler for hurtig afgørelse 2018 vedtaget nærmere procesregler herom.

Sagerne oprettes som O-sager i Voldgiftsnævnet.

Regler for hurtig afgørelse 2018

Anmodning om hurtig afgørelse

Anmodning om hurtig afgørelse samt evt. bilag skal som udgangspunkt indsendes til Voldgiftsnævnet i elektronisk form med e-mail. Eventuelle akter med særligt format, herunder tegninger el., skal dog indsendes med almindelig post.

Retningslinjerne for, hvem der kan være opmand i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, læner sig op af retningslinjerne vedr. faglige dommere og sagkyndige.