Informations- og dialogmøder 2023

Som et af nævnets tiltag for at sikre, at Voldgiftsnævnets skønsmænd er bedst muligt klædt på til opgaverne, afholdes hvert år flere arrangementer for både nye- og erfarne skønsmænd.

I 2023 afholdes møderne som heldagsarrangementer, hvor der om formiddagen afholdes et informationsmøde, som henvender sig primært til nye skønsmænd, og om eftermiddagen et dialogmøde, hvor både nye og erfarne skønsmænd kan udveksle erfaringer fra arbejdet som skønsmand og opbygge netværk. I 2023 afholdes 3 møder i alt, i henholdsvis København, Jylland og på Fyn. Datoerne er følgende: 23. marts, 11. maj og 26. oktober. Tilmelding foretages via hjemmesiden.

13.12.2022