Arrangement for skønsmænd og faglige dommere i Aarhus

Som opfølgning på mødet mellem en række skønsmænd, faglige dommere og Voldgiftsnævnet i august 2014 følger Voldgiftsnævnet nu op med et lignende arrangement i Aarhus.

På mødet tages forskellige emner op af relevans for skønsmænd og faglige dommere ved Voldgiftsnævnet. Der vil både være generel information fra Voldgiftsnævnets side og en drøftelse af udfordringer, som skønsmænd ofte støder på, og af mulige løsninger. Der vil også være en drøftelse af de krav og forventninger, som Voldgiftsnævnet og brugerne har til skønsmænd og faglige dommere. Endelig vil opgaverne for sagkyndige også blive drøftet.

Mødet finder sted onsdag den 30. september 2015, kl. 14-16, på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Tilmelding kan ske hos jurist Banafsheh Salehi (bsa@voldgift.dk) senest den 18. september 2015. For at sikre en uformel og åben dialog er det maksimale deltagerantal fastsat til 30 personer.

Referat af mødet i 2014 kan læses nedenfor.

Med venlig hilsen

Lene Ahlmann-Ohlsen

28.08.2015