Løs konflikter på en ny måde

Voldgiftsnævnet har siden 2004 haft regler om mægling og mediation, men de anvendes kun sjældent. Parterne i branchen opfordres til at overveje mægling og meditation, når konflikthåndtering drøftes. Det er en billig og hurtig metode.

For at få mere fokus på mulighederne og større klarhed over reglerne har Voldgiftsnævnet vedtaget et nyt og samlet regelsæt. Forskellen mellem mægling og mediation gøres nu mere klar, og der opstilles krav til mæglers og mediators baggrund.

Der er også vedtaget et nyt regelsæt om uformel bedømmelse, der bygger på de tidligere regler om foregreben tvisteløsning. Der kan med fordel anvendes en bedømmer til en hurtig og neutral vurdering af en tvist – fagteknisk, økonomisk eller juridisk – både under opgavens udførelse eller efter afslutningen.

Reglerne gælder pr. 1. oktober 2015. Det anbefales, at reglerne anvendes for sager indbragt for nævnet efter den 1. oktober 2015, uanset om aftalen er indgået tidligere.

Vær også opmærksom på forslaget til aftaleklausul med en konfliktløsnings-trappe.
Regler for mægling og mediation 2015
Regler for uformel bedømmelse

22.09.2015