Ingeniørforeningens voldgift

Reglerne om Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret (DIV) er fra 1927, som  ændret i 1951, og ordningen har gennem de senere år ikke været anvendt i praksis. Vejledningen er fra 1963.

På den baggrund har IDA den 13. februar 2020 oplyst Voldgiftsnævnet, der har administreret ordningen for IDA, om, at IDA’s forretningsudvalg på et møde den 28. januar 2020 har besluttet, at Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret (DIV) nedlægges.

Hvis der ønskes oplysninger om  Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret (DIV), herunder vedr. afsagte kendelser, kan der fortsat rettes henvendelse til Voldgiftsnævnets sekretariat.

 

Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret (nedlagt)

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15