Ingeniørforeningens voldgift

Voldgiftsnævnet har en aftale med Dansk Ingeniørforening om at administrere Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret. Reglerne om Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret er fra 1927, som  ændret i 1951, og anvendes alene sjældent i praksis. Vejledningen er fra 1963.

Højesterets Præsident har udpeget følgende medlemmer og suppleanter i Præsidiet for Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret for perioden 1. juli 2016 til 30. april 2019, jf. dog Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsrets statut § 4:

Medlemmer af præsidiet:
Højesteretsdommer Michael Rekling, formand
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen, næstformand
Landsdommer Ole Græsbøll Olesen, Østre Landsret

Suppleanter:
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen
Landsdommer Katja Høegh

Dansk Ingeniørforenings Voldgiftsret

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15