Sekretariatet

Voldgiftsnævnets sekretariat varetager den daglige drift og administration af sagerne, herunder dokument- og fristhåndtering. Sekretariatets jurister kan også træffe en række processuelle afgørelser i sagerne eller sikre, at mere komplicerede juridiske spørgsmål forelægges en juridisk dommer til endelig afgørelse.

Sekretariatet er bemyndiget til at tage en række mindre afgrænsede procesuelle beslutninger i voldgiftssagerne, herunder i forhold til frister, og til at træffe afgørelser på nævnets vegne, hvor reglerne henviser til “Voldgiftsnævnet”.

Sekretariatet er af nævnet bemyndiget til at udpege skønsmænd, sagkyndige og til at udpege faglige dommere til voldgiftsretterne. Sekretariatet rådgiver desuden skønsmænd og sagkyndige om processuelle eller juridiske spørgsmål og rådgiver generelt parter og andre brugere om muligheder og krav.

Sekretariatets medarbejdere er underlagt samme fortrolighed i sagernes behandling som voldgiftsretterne.

Sekretariatet består af ca. 30 medarbejdere. Sagsbehandlingen varetages primært af juristerne og sekretærerne afhængig af processkridt, mens økonomiafdelingen står for både sagernes og sekretariatets økonomi. Sekretariatets receptionist står for reception, journalisering, postmodtagelse, mødeforplejning og visse sagsbehandlingsskridt.

Voldgiftsnævnet sikrer løbende udvikling af personalet gennem kurser og uddannelse mv. Voldgiftsnævnet har skelet til offentlige ordninger i forhold til uddannelse af jurister ved i et vist omfang at give mulighed for at opnå orlov med henblik på, at juristen i en periode kan fungere som advokat(fuldmægtig) på et advokatkontor med entrepriseret som speciale eller som fuldmægtig i en offentlig anlægs- eller byggemyndighed. I tilfælde hvor dette sker, sikrer nævnet, at den pågældende før orloven og i en årrække derefter ikke involveres i sager med det pågældende firma/myndighed.

Praktiske oplysninger

Formålet med nævnets hjemmeside er at sikre, at professionelle brugere, som advokater og skønsmænd mv., har nem adgang til generel information, herunder regler for behandling af voldgiftssager, samt at give ikke-professionelle parter et indblik i nævnets arbejde.

Hvis hjemmesiden ikke giver dig svar på dine spørgsmål, eller hvis du har spørgsmål vedrørende en specifik sag, kan du kontakte sekretariatet på Voldgiftsnævnets hovedtelefonnummer. Sager bliver fordelt på baggrund af sagsnumre, og de ansatte i receptionen vil kunne hjælpe dig med at få kontakt med den relevante medarbejder. E-mails bør sendes til voldgift@voldgift.dk. Indgåede mails bliver hurtigt videresendt til den medarbejder, der har ansvaret for din sag. Hvis du tidligere har været i kontakt med medarbejderen, kan du kontakte ham eller hende direkte.

Efter behov sendes e-mails krypteret, ligesom krypterede e-mails modtages.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Tlf. 3313 3700

Virksomhedsnr.  61034412
voldgift@voldgift.dk

Telefontid: kl. 9-15 mandag til fredag

Medarbejdere

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør
Direkte tlf. 33 36 98 47
Henrik Vind Hansen
Chefjurist
Direkte tlf. 33 36 98 44
Stefan Borup-Nielsen
Seniorkonsulent
Direkte tlf. 33 36 98 50
Michael Roland Nielsen
Specialkonsulent
Direkte tlf. 33 36 98 51
Rikke Steffensen
Specialkonsulent
Direkte tlf. 33 36 98 52
Flemming Correll
Specialkonsulent
Direkte tlf. 33 36 98 71
Casper Norby Albertsen
Specialkonsulent
Direkte tlf. 33 36 98 63
Timian Ørom Olesen
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 54
Caroline Palm Boesgaard
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 64
Diana Panzeri Jakobsen (Orlov)
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 65
Shahrzad Khodabandeh
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 55
Mads Sebastian Schou
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 62
Mette Bøcher
Konsulent
Direkte tlf. 26 36 98 44
Hanne Toft Bojsen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 53
Helle Sauer
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 68
Bettina Egeriis
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 60
Miriam Russell
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 45
Marianne Eeg
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 46
Marianne Kim Jørgensen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 48
Rikke Ertner
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 49
Fatma Cosar Grønholm
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 61
Malene Ebert
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 73
Anne Stenbo Røpcke
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 43
Belinda Christensen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 66
Tue Toft
Økonomichef
Direkte tlf. 33 36 98 57
Helle Filtenborg
Økonomimedarbejder
Direkte tlf. 33 36 98 42
Alice Hallundbæk
Økonomimedarbejder
Direkte tlf. 33 36 98 56
Anneli Wong
Receptionist
Josefine Bojsen
Kommunikationsmedarbejder
Direkte tlf. 33 36 98 41
Josefine Nickelsen
Stud.jur.
Direkte tlf. 33 36 98 40
Emily Balanchi
Stud.jur.
Laura Højgaard
Piccoline
Direkte tlf. 33 36 98 58