Sekretariatet

Voldgiftsnævnets sekretariat varetager den daglige drift og administration af sagerne, herunder dokument- og fristhåndtering. Sekretariatets jurister kan også træffe en række processuelle afgørelser i sagerne eller sikre, at mere komplicerede juridiske spørgsmål forelægges en juridisk dommer til endelig afgørelse.

Sekretariatet er af nævnet bemyndiget til at udpege skønsmænd, sagkyndige og til at udpege faglige dommere til voldgiftsretterne. Sekretariatet rådgiver desuden skønsmænd og sagkyndige om processuelle eller juridiske spørgsmål og rådgiver generelt parter og andre brugere om muligheder og krav.

Sekretariatet består af ca. 20 medarbejdere. Sagsbehandlingen varetages primært af juristerne og sekretærerne afhængig af processkridt, mens økonomiafdelingen står for både sagernes og sekretariatets økonomi. Sekretariatets receptionist står for reception, journalisering, postmodtagelse, mødeforplejning og visse sagsbehandlingsskridt.

Praktiske oplysninger

Formålet med nævnets hjemmeside er at sikre, at professionelle brugere, som advokater og skønsmænd mv., har nem adgang til generel information, herunder regler for behandling af voldgiftssager, samt at give ikke-professionelle parter et indblik i nævnets arbejde.

Hvis hjemmesiden ikke giver dig svar på dine spørgemål, eller hvis du har spørgsmål vedrørende en specifik sag, kan du kontakte sekretariatet på Voldgiftsnævnets hovedtelefonnummer. Sager bliver fordelt på baggrund af sagsnumre, og de ansatte i receptionen vil kunne hjælpe dig med at få kontakt med den relevante medarbejder. E-mails kan sendes til voldgift@voldgift.dk. Indgåede mails bliver hurtigt videresendt til den medarbejder, der har ansvaret for din sag. Hvis du tidligere har været i kontakt med medarbejderen, kan du kontakte ham eller hende direkte.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Tlf. 3313 3700

Virksomhedsnr.  61034412
voldgift@voldgift.dk

Telefontid: kl. 9-15 mandag til fredag

Medarbejdere

Lene Ahlmann-Ohlsen
Direktør
Direkte tlf. 33 36 98 47
Martin Lybecker Hansen
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 59
Banafsheh Salehi
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 50
Rikke Steffensen
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 52
Casper Norby Albertsen
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 63
Michael Roland Nielsen
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 51
Ajla Zorlak
Jurist
Direkte tlf. 33 36 98 43
Lars Lundsgaard
Fagteknisk konsulent
Direkte tlf. 33 36 98 58
Bettina Egeriis
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 60
Charlotte Heller
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 73
Hanne Toft Bojsen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 53
Helle Sauer
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 68
Miriam Russell
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 45
Marianne Eeg
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 46
Marianne Kim Jørgensen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 48
Rikke Christiansen
Sekretær
Direkte tlf. 33 36 98 49
Tue Toft
Økonomichef
Direkte tlf. 33 36 98 57
Helle Filtenborg
Bogholderi
Direkte tlf. 33 36 98 42
Alice Hallundbæk
Bogholderi
Direkte tlf. 33 36 98 56
Susanne E. Andersen
Receptionist
Direkte tlf. 33 36 98 69
Laura Helwigh
Studentermedhjælper
Josefine Bojsen
Studentermedhjælper
Simone Laura Winter-Madsen
Nayla Singh
Stud.jur.