Forbrugersager

Det fremgår af voldgiftslovens § 7, stk. 2, at en voldgiftsaftale i sager om forbrugeraftaler, der er indgået, før tvisten er opstået, ikke er bindende for forbrugeren. Hvis den ene part er en forbruger, vil nævnet derfor altid høre forbrugeren eller dennes repræsentant, om man ønsker at være bundet af aftalen om voldgift. Hvis ikke, bortfalder sagen hos Voldgiftsnævnet, og der vil ikke blive stillet krav om betaling af gebyr eller afgift.

Sager om sagkyndig beslutning og syn og skøn er ikke voldgift og behandles ikke på samme måde.

Sager om syn og skøn, hvor den ene part er forbruger, behandles som udgangspunkt som andre sager, hvis der er enighed om at anvende nævnets regler. Hvis der måtte komme indsigelser mod syn og skøn ved nævnet fra forbrugeren eller dennes repræsentant, vil spørgsmålet blive vurderet nærmere i forhold til at sikre, at syn og skøn faktisk er aftalt. Hvis det er aftalt, vil syn og skøn kunne gennemføres i nævnets regi.

I sager om sagkyndig beslutning lægges det aftalte til grund, oftest efter AB 92 eller AB forbruger, og sagen behandles efter nævnets regler herom, selvom den ene part er forbruger.

Regler

Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere – AB forbruger – er senest revideret i 2012.
AB Forbruger

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15