Sagkyndig beslutning

Bygherre og entreprenører skal i henhold til standardaftaledokumenterne på området stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og entreprisens udførelse. Voldgiftsnævnet kan efter begæring fra en af parterne udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af den stillede garanti. Den sagkyndige kan også træffe beslutning om berettigelsen af at holde betalinger tilbage eller berettigelsen af foretaget modregning. Voldgiftnævnet accepterer som udgangspunkt, hvis parterne har aftalt, at regelsættet skal finde anvendelse i forhold til andre konflikter.

Beslutningerne er ikke bindende for parterne og kan ikke påberåbes under en eventuelt senere voldgiftssag. Garanten i henhold til en garanti, der henviser til en entrepriseaftale efter standarddokumenterne, er imidlertid efter aftalen forpligtet til at udbetale den stillede sikkerhed i overensstemmelse med en sagkyndig beslutning.

Sikkerhed for alle udgifter ved beslutningen skal stilles straks, hvilket også betyder, at Voldgiftsnævnet kan iværksætte sådanne sager inden for ganske få dage, medmindre der opstår processuelle problemer e.l. i sagen.

Voldgiftsnævnets sekretariat tager på baggrund af begæringen stilling til, om alle formkrav er overholdt, herunder overholdelse af tidsfrister i standarddokumenterne.

Regler

Voldgiftsnævnets regler om sagkyndig beslutning er fra 1993.

Begæring om sagkyndig beslutning samt evt. bilag kan som udgangspunkt indsendes til Voldgiftsnævnet i elektronisk form med email. Eventuelle akter med særligt format skal dog indsendes med almindelig post.

Der foreligger interne retningslinjer i sekretariatet for, hvem der kan være sagkyndig i Voldgiftsnævnets regi, og for udpegelse i de konkrete sager, jf. nedenfor.

Sagerne oprettes som G-sager i Voldgiftsnævnet.

Regler om sagkyndig beslutning

Retningslinjer – sagkyndige

Vejledning sagkyndig beslutning

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15