Evaluering

Sekretariatet hører gerne ris og ros både generelt og i forhold til de enkelte sager.

Det er vigtigt for nævnet at få en tilbagemelding om, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne fungere mere hensigtsmæssigt. Det gælder også, hvis der er tilfredshed med en skønsmand e.l., eller hvis man ikke mener, at en skønsmand er tilstrækkelig kvalificeret.

Der vil blive sendt et link til et evalueringsskema med en e-mail efter afslutning af hver sag. Evalueringen sker i fortrolighed, evt. evaluerede får ikke konkret besked, og oplysningerne anvendes kun generelt af nævnet.

Til en start gennemføres en bred evaluering af alle nævnets opgaver, hvorfor det kan opleves som mange spørgsmål. Det er dog tanken, at der efter en periode evalueres på færre forhold. Med evalueringen kan nævnet opnå bedre viden om, hvor der er tilfredshed med nævnets arbejde, herunder skønsmændenes arbejde, og hvor der kan ske forbedringer.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15