Evaluering

Sekretariatet hører gerne ris og ros både generelt og i forhold til de enkelte sager.

Det er vigtigt for nævnet at få en tilbagemelding om, hvad der fungerer godt, og hvad der kunne fungere mere hensigtsmæssigt. Det gælder også, hvis der er tilfredshed med en skønsmand e.l., eller hvis man ikke mener, at en skønsmand er tilstrækkelig kvalificeret.

Sekretariatet overvejer for tiden, hvorledes der mere effektivt kan indsamles information om tilfredshed og følges op herpå, hvorfor det tidligere evalueringsskema i sager om syn og skøn og voldgiftssager ikke længere anvendes. Nævnets brugere er dog meget velkomne til at give tilbagemeldinger på voldgift@voldgift.dk med angivelse af sagsnummer eller blot at give en generel tilbagemelding.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700

voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15