Generel information

Voldgiftsnævnets sager vedrører oftest en konflikt mellem professionelle. Fagprofessionel voldgift med en juridisk dommer på højt niveau og faglige dommere med ekspertise inden for det konkrete fagområde kan være et økonomisk og tidsmæssigt attraktivt alternativ til domstolsbehandling. Måtte der være aftalt voldgift i en byggesag med en forbruger, vil forbrugeren efter voldgiftsloven have mulighed for at fortryde voldgift.

Voldgift indebærer, at man overlader afgørelsen til private og uafhængige eksperter. Formålet er bl.a., at sagen behandles fortroligt på højt fagligt niveau, og at det skal gå hurtigere ikke mindst fordi, processerne er smidigere, og voldgiftsrettens afgørelse er endelig. Der risikeres således ikke yderligere tids- og udgiftsforbrug under en ankesag. Da voldgiftsafgørelser ikke kan ankes, skal sagens oplysning, juridisk og faglig indsigt samt ekspertise i voldgiftsretten være på allerhøjeste niveau.

I sager på bygge- og anlægsområdet kan voldgift ofte indebære den særlige fordel, at flere parter og adciterede, dvs. at entreprenører og underentreprenører, kan inddrages i en og samme sag, hvis alle har anvendt AB-standardaftaler som aftalegrundlag.

Opmærksomheden henledes på, at nævnet ikke kan oplyse, hvilke sager der verserer eller har verseret ved nævnet, medmindre dette allerede er offentligt kendt. De anvendte billeder på denne hjemmeside er således alene valgt på grund af det billedmæssige udtryk og er ikke et udtryk for, at de viste bygge- og anlægsopgaver har verseret eller verserer ved nævnet.

Mødelokaler

Voldgiftsnævnet har mødelokaler på Vesterbrogade 2 B, som kan lejes til brug for forhandlingerne i sagerne. Der er både små og store mødelokaler, og der er vand, kaffe, the og chokolade under møderne.

Mødelokale 3 kan rumme mange parter/ adciterede og evt. 5 voldgiftsdommere, dvs. op til 40 personer, mens mødelokale 8 er velegnet til sager med 3 voldgiftsdommere og 3-4 parter/adciterede, dvs. op til 20 personer. Der er herudover en række mindre lokaler, der kan anvendes til mindre møder og formøder mv., herunder et venteværelse for evt. vidner, hvor der er kaffe og adgang til internettet og tidsskrifter.

Møderne kan også holdes på andre lokaliteter, og mange sager afvikles i gode mødelokaler på hoteller mv. i Jylland og på Fyn.

Nyttige links

Visse sager kan behandles i et andet regi, herunder mindre forbrugersager, og tvister der er uden snitflader til bygge- og anlægsarbejder. Søg nærmere oplysninger på følgende hjemmesider:

Danmarks Domstole
www.domstol.dk

Byggeriets Ankenævn
www.byggerietsankenaevn.dk

Håndværkets Ankenævn
www.hvranke.dk

Ankenævnet for Tekniske Installationer
www.el-vvs-anke.dk

Mediationsinstituttet
www.mediationsinstituttet.com

Voldgiftsinstituttet
www.voldgiftsinstituttet.dk

ICC-International Chamber of Commerce
www.iccwbo.org

FIDIC – International Federation of Consulting Engineers
www.fidic.org