Mødelokaler

Voldgiftsnævnet har mødelokaler på Vesterbrogade 2B, 1620 København V, som kan lejes til brug for forhandlingerne og møder i sagerne.

Inkluderet i lejen er vand, sodavand, kaffe, te og chokolade under møderne.

Vi har både små og store mødelokaler. Mødelokale 1 er velegnet til forhandling i sager med tre voldgiftsdommere og tre-fire parter, dvs. op til 20 personer. Mødelokale 2 kan rumme op til 10 personer og bruges til sager med én volgiftsdommer. Derudover anvendes lokalet til mediation eller mægling. Mødelokale 3 kan rumme mange parter/ adciterede og evt. 5 voldgiftsdommere, dvs. op til 40 personer.

Der er herudover en række mindre lokaler, der kan anvendes til mindre møder og formøder efter aftale. Der er et venteområde for evt. vidner, hvor der er kaffe, vand og adgang til internet og tidsskrifter.

Hovedforhandlinger kan også holdes på andre lokaliteter, og mange sager afvikles i gode mødelokaler på hoteller mv. i Jylland og på Fyn.

IT-faciliteter

Alle nævnets mødelokaler, der bruges til hovedforhandlinger har minimum én skærm med tilhørende computer, hvor man kan tilkoble et USB-stik eller egen computer enten trådløst (gælder kun windows PC), eller ved HDMI-stik, som kan lånes hos receptionen. Der er samtidig opsat udstyr til at afholde digitale møder herunder vidneforklaringer.

Opmærksomheden henledes på, at der altid skal ske skriftligt anmodning til Voldgiftsnævnet om anvendelse af digital vidneforklaring.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon +45 3313 3700
E-mail voldgift@voldgift.dk

Åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9-16
Fredag kl. 9-15

Telefontider
Mandag-fredag kl. 9-15

Billeder af mødelokaler

Mødelokale 1

Mødelokale 2

 

Mødelokale 3

Lokale B