Tilmelding til nyhedsnotifikation

Du kan få en e-mail, når vi lægger nyheder på hjemmesiden. Du får 1-2 mails om måneden og kan altid afmelde dig igen. Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700

CVR: 61034412
voldgift@voldgift.dk

Nyheder

Nyt praksisnotat om hurtig afgørelse er udkommet!

19.03.2024

Voldgiftsnævnet har på ny samlet en lang række afgørelser, der er kort refereret i anden udgave af praksisnotatet vedrørende hurtige afgørelser/opmandsafgørelser, som vi nu deler med vores brugere.

Notatet vedrører primært processuelle afgørelser om f.eks. forhandling efter løsningstrappen, tvistekategorier og bevisførelse. De opdaterede tal viser, at muligheden med opmandsafgørelser hyppigt anvendes med nu samlet 173 sager, og at omkring 1/3 af opmandsafgørelserne efterfølgende indbringes for almindelig voldgiftsbehandling. Det er endnu for tidligt at se en tendens vedrørende udfaldet af sagerne, der indbringes.     

Praksisnotatet kan altid hentes på vores hjemmeside.