Advokatkontaktudvalg

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet mødes normalt en gang årligt for at drøfte den generelle håndtering af sager i Voldgiftsnævnet og for at drøfte løsninger på aktuelle udfordringer

Fra Danske Advokaters side er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Michael Melchior, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Henning Moritzen udpeget. Fra nævnets side deltager formand for nævnet Bo Kobber Petersen, formand for Præsidiet Michael Rekling og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Referat af møder i udvalget

Det seneste møde blev afholdt den 6. januar 2020. Der blev ikke afholdt møde i 2019.

I forhold til mødet den 14. september 2018 er der udgivet følgende nyhed. “Danske Advokater og Voldgiftsnævnet har et velfungerende kontaktudvalg, hvor der drøftes aktuelle emner i forhold til Voldgiftsnævnets virke. Danske Advokaters medlemmer af udvalget er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Niels W. Kjærgaard, advokat Henning Moritzen og advokat Michael Melchior, der kan kontaktes om arbejdet i udvalget. Der blev afholdt møde i udvalget den 14. september 2018, hvor en række udkast til nye VBA-regelsæt efter AB-18 blev drøftet, herunder om hurtig afgørelse. Samtlige regelsæt ventes vedtaget af nævnet i 2018. Både på mødet i år og tidligere år har der været fokus på årsager til, at sager om syn og skøn kan trække ud, herunder på grund af tvister om de stillede spørgsmål og bilag. Kontaktudvalget vil blive inddraget i det kommende arbejde i nævnet med udarbejdelse af vejledninger, herunder om syn og skøn og hurtige afgørelser.”
Der foreligger ikke referat fra mødet i 2017.Referat kontaktudvalg den 6. januar 2020
Referat kontaktudvalg den 24 maj 2016
Referat kontaktudvalg den 4. maj 2015
Referat kontaktudvalg 5. maj 2014
Referat kontaktudvalg 5. november 2013
Referat kontaktudvalg 6. maj 2013

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15