Advokatkontaktudvalg

Kontaktudvalget mellem Danske Advokater og Voldgiftsnævnet mødes normalt en gang årligt for at drøfte den generelle håndtering af sager i Voldgiftsnævnet og for at drøfte løsninger på aktuelle udfordringer

Fra Danske Advokaters side er advokat Klaus Kastrup-Larsen, advokat Michael Melchior, advokat Niels W. Kjærgaard og advokat Henning Moritzen udpeget. Fra nævnets side deltager formand for nævnet Bo Kobber Petersen, formand for Præsidiet Michael Rekling og direktør Lene Ahlmann-Ohlsen.

Voldgiftsnævnet

Vesterbrogade 2 B, 3. sal
1620 København V
Telefon 3313 3700
voldgift@voldgift.dk
CVR: 61034412

Telefontid: Ma. – fre. kl. 9-15