Tilmelding til skønsmandsarrangement 2020

Venligst angiv, hvor mange sager du har haft ved Voldgiftsnævnet:
0 sager1-10 sager10 eller derover

Afkryds ønskede møde

Møde 1 - d. 5. marts i København

Møde 2 - d. 9. juni i Odense

Møde 3 - d. 27. august i København

Møde 4 - d. 22. oktober i Aarhus NB kl. 9:30-12:30

Dialogmøde A - d. 26. maj i København

Dialogmøde B - d. 22. oktober i Aarhus kl.13:30-16.00