Møde i kontaktudvalget

På årets møde den 2. maj var der drøftelser mellem repræsentanter fra Danske Advokater og Voldgiftsnævnet om en række aktuelle emner; bl.a.:

  • Udvidelse af dommerkollegiet
  • Øget konfliktniveau i sagerne
  • Praksis vedrørende syn og skøn
  • Rekruttering og kvalitetssikring af skønsmænd
  • Advokatomkostninger i store sager og i skønssager (A-sager)

Hent og læs det fulde referat nedenfor

22.08.2023