Opdag VBA Portalen

Dokumentportal for dine sager ved Voldgiftsnævnet!

VBA Portalen er en platform, der skal lette håndteringen af dokumenter, f.eks. processkrifter og skønstemaer, og bilag i alle sager ved nævnet. Sagsbehandlingen foregår i øvrigt som hidtil ved e-mail.


Nøglefunktioner
✅ Oprettelse af nye sager
✅ Enkel og nem upload af sagens dokumenter og bilag
✅ Effektiv dokumentdeling mellem alle sagens parter og evt. skønsmænd
✅ Arkivering og organisering af dokumenter
✅ Høje sikkerhedsstandarder

Der kan uploades flere filer på én gang og op til 500 MB pr. fil eller samlet pr. upload

Indtil videre skal følgende sager anlægges via VBA Portalen:

  • Hastesager om syn og skøn (A-sager) – det gør det nemt hurtigt at sætte skønsmanden i gang
  • Sager, hvor nævnet anmodes om at stille en skønsmand i forslag (B-sager)

Alle øvrige sager kan anlægges via portalen. Parterne kan til enhver tid anmode om at få en eksisterende sag gjort tilgængelig på portalen.

Hvis en part fremsender et USB-stick eller link til egne digitale transfer løsninger, stiller nævnet krav om, at materialet i stedet uploades i VBA Portalen. I så fald åbner nævnet sagen i portalen for alle sagens parter og evt. skønsmænd.

Har du brug for yderligere information eller har spørgsmål? Tøv ikke med at kontakte VBA Portalens supportteam på tlf. 33 13 37 00 eller e-mail voldgift@voldgift.dk

Du kan oprette din bruger ved at besøge VBA Portalen

22.11.2023